ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมโครงการ "ฟุตบอลประเพณี 3 สิงห์อีสาน"
โครงการเสวนาวิชาการ "โลกในศตวรรษที่ 21: ทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค" วันที่ 27 พฤศจิการยน 2557
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 
 
 
 
COPAG ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรและงานเลี้ยงสังสรรค์ ครั้งที่ 7
COPAG ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
COPAG ร่วมงาน Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
 
 
 
 
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14