ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบปกติ ประจำปี 2557
 
 
 
 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมทำบุญทอดถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557
ชาว COPAG ร่วมเดินขบวนรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
การสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
 
 
 
 
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14