ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบปกติ ประจำปี 2557
 
 
 
 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดอบรมเรื่อง “รู้ทันโรค” ความรู้ทั่วไปสำหรับการดูแลสุขภาพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม “งานวินัยนิสิตพบน้อง ประจำปี 2557”
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
 
 
 
 
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14