ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "โครงการสร้างสรรค์ความรู้ศาลรัฐธรรมนูญสู่เยาวชน"
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมโครงการ "ฟุตบอลประเพณี 3 สิงห์อีสาน"
โครงการเสวนาวิชาการ "โลกในศตวรรษที่ 21: ทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค" วันที่ 27 พฤศจิการยน 2557
 
 
 
 
การประกวดกุลธิดากาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558
สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ
COPAG ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรและงานเลี้ยงสังสรรค์ ครั้งที่ 7
 
 
 
 
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14