จำนวนรายการแจ้งซ่อม 1  รายการ   
 ผู้แจ้ง  Date :: Time  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
จิตราภรณ์ 2018-02-14 / 13:21 เมื่อมีหน้าจอขึ้นว่า Service Error 79 ก็ได้เมื่อแก้ไขตามคู่มือจากลิ้งค์นี้ค่ะ http://kb.mit.edu/confluence/pages/viewpage.action?pageId=4269028 คือให้เปิดปิดเครื่องใหม่ แต่ก็ยังใช้การไม่ได้ค่ะ