จำนวนรายการแจ้งซ่อม 2  รายการ   
 ผู้แจ้ง  Date :: Time  รายละเอียด  สถานะ  หมายเหตุ
จีรวัฒน์ เจริญสุข 2018-10-25 / 14:50 แอร์ที่ห้องมีลมร้อนออกมาครับ มันขึ้นที่รีโมทว่า 0d ครับ
จิตราภรณ์ 2018-02-14 / 13:21 เมื่อมีหน้าจอขึ้นว่า Service Error 79ก็ได้เมื่อแก้ไขตามคู่มือจากลิ้งค์นี้ค่ะ http://kb.mit.edu/confluence/pages/viewpage.action?pageId=4269028คือให้เปิดปิดเครื่องใหม่ แต่ก็ยังใช้การไม่ได้ค่ะ ดำเนินการเรียบร้อย เครื่องปริ้นเตอร์มีอาการรวน เนื่องจากมีการใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือปริ้นกระดาษเป็นจำนวนมาก เมื่อพักเครื่องก็สามารถใช้งานได้ปรกติ ได้ทำการปรึกษาฝ่ายพัสดุเพื่อหาทางแก้ไขต่อไปแล้วครับ